На цената на един градски разговор
0700 16 916
Безплатна
доставка
в София
При рециклирането на тонер касети много ценни материали (метали и пластмаса)се възстановяват за повторна употреба. Когато тонер касетите, барабанни модули биват изхвърляни, те могат да замърсят подпочвените води, почвата и въздуха. Освен това тяхното изхвърляне води и до загуба на ценни  ресу...Виж повече